Bakalavriat

Kimya mühəndisliyi üçün kurrikulum strukturu

İl Kodu Fənnin adı Kredit
    SEMESTER 1.1 - Payız  
1 ENG 101 İngilis dili 1 20
1 COMP 101 Informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının mühəndislikdə tətbiqi 1 8
    SEMESTER 1.2 - Yaz  
1 ENG 102 İngilis dili 2 20
1 COMP 102 Informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının mühəndislikdə tətbiqi 2 8
    SEMESTER 2.1 - Payız  
2 MATH 211 Mühəndislər və alimlər üçün riyaziyyat 1 7.5
2 PETE 211 Mühəndisliyin əsasları A 7.5
2 CHE 201 Kimyanın əsasları 7.5
2 CHE 211 Emal sənayeləri A 7.5
2 AZL 221 Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti 7.5
    SEMESTER 2.2 - Yaz  
2 MATH 212 Mühəndislər və alimlər üçün riyaziyyat 2 7.5
2 CHE 222 Mühəndisliyin əsasları B 7.5
2 CHE 202 Kimyəvi reaktivlik 7.5
2 CHE 212 Emal sənayeləri B 7.5
2 CHE 290 İstehsalat Təcrübəsi 1 6
    SEMESTER 3.1 - Payız  
2 MATH 311 Mühəndislər və alimlər üçün riyaziyyat 3 7.5
2 CHE 311 Emal sənayeləri C 7.5
3 PETE 311 Emal mühəndisliyi A 7.5
3 CHE301 Kimya mühəndisləri üçün kimyəvi termodinamika və giriş kinetikası 7.5
3 HIST 321 Azərbaycan tarixi 8
    SEMESTER 3.2 - Yaz  
3 MATH 312 Mühəndislər və alimlər üçün riyaziyyat 4 7.5
3 PETE 312 Emal mühəndisliyi B 7.5
3 PETE 314 Emal mühəndisliyi C 7.5
3 CHE 362 Proces Dizayn A 7.5
3 CHE 390 İstehsalat Təcrübəsi 2 6
    SEMESTER 4.1 - Payız  
4 CHE 401 Separasiya prosesləri A 7.5
4 CHE 411 Biznes, təhlükəsizlik və davamlılıq 7.5
4 CHE 421 Kimyəvi reaksiya mühəndisliyi 7.5
4 CHE 431 Kimya mühəndisləri üçün materiallar kimyası 7.5
4 EGP 401 Enerji geosiyasəti 1
    SEMESTER 4.2 - Yaz  
4 CHE 402 Separasiya prosesləri B 7.5
4 CHE 442 Çox fazalı termodinamik 7.5
4 CHE 452 Proses modelləşdirmə 7.5
4 CHE 462 Proses Layihələndirilməsi B 7.5
4 CHE 490 İstehsalat Təcrübəsi 3 6
    SEMESTER 5.1 - Payız  
5 CHE 501 Qurğu Əməliyyarları 7.5
5 CHE 521 Dayanıqlıq, sağlamlıq və təhlükəsizlik 7.5
5 CHE 511 Dizayn Layihəsi A 7.5
5 CHE 531 Kimya Mühəndisliyi Tədqiqat Layihəsi A 7.5
5 MACD 501 Mülki-müdafiənin və tibbi yardımın əsasları 2
    SEMESTER 5.2 - Yaz  
5 CHE 542 Enerji istehsalı və istifadəsi 7.5
5 CHE 552 Kimyəvi reaksiya, modelləşdirmə və nəzarət 7.5
5 CHE 512 Dizayn Layihəsi B 7.5
5 CHE 562 Neft və qaz emalı 7.5
5 CHE 599 Yekun Layihə 10
 
 

Maksimum qiymət 100 baldır (A)

Minimum keçid balı 61 baldır (D)

 

Qiymətləndirmə balı (%)

Ekvivalent hərf qiymətləri

Məzmun

91-100

A

Əla

81-90

B

Çox yaxşı

71-80

C

Yaxşı

61-70

D

Kafi

≤ 60

F

Qeyri-kafi