Təhsil haqqı və xərclər

Bakalavriat AR vətəndaşları üçün təhsil haqqı Xarici vətəndaşlar üçün təhsil haqqı
Neft-qaz mühəndisliyi 4500  AZN  5000 AZN
Kimya mühəndisliyi 4500  AZN  5000 AZN
Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi 4500  AZN  5000 AZN
İnformasiya təhlükəsizliyi 4500  AZN  5000 AZN
Kompyuter mühəndisliyi 4500  AZN  5000 AZN
Biznesin İdarə Edilməsi üzrə Bakalavr 4500  AZN  5000 AZN
Magistratura AR vətəndaşları üçün təhsil haqqı Xarici vətəndaşlar üçün təhsil haqqı
Neft və qaz texnologiyası 5000 AZN 3500 USD
Yatağın qiymətləndirilməsi və idarəolunması 5000 AZN 3500 USD
Texniki sistemlərdə informatika və idarəetmə 5000 AZN 3500 USD
Biznesin İdarə Edilməsi 5000 AZN 3500 USD
Biznesin İdarə Edilməsi (Maliyyə) 5000 AZN 3500 USD
Biznesin İdarə Edilməsi (İdarəetmə) 5000 AZN 3500 USD
Biznesin İdarə Edilməsi (Layihənin idarə olunması) 5000 AZN 3500 USD
Doktorantura AR vətəndaşları üçün təhsil haqqı Xarici vətəndaşlar üçün təhsil haqqı
Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı 5000 AZN 3500 USD
Kimya texnologiyası və mühəndisliyi 5000 AZN 3500 USD
Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi 5000 AZN 3500 USD
Təkrar ali təhsil proqramı AR vətəndaşları üçün təhsil haqqı Xarici vətəndaşlar üçün təhsil haqqı
Neft-qaz mühəndisliyi 2500 AZN -