Doktorantura

Doktorantura

Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı üzrə fəlsəfə doktoru

BANM-in Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı üzrə doktorluq proqramının məqsədi, müasir sahə tədqiqat metodlarına əsaslanan elmi araşdırmalar apara bilən, qabaqcıl texnologiyaların və əmək bazarının sürətlə dəyişən ehtiyaclarını uyğunlaşdıran neft sənayesində elmi/ pedaqoji kadrlar yetişdirməkdir. ; təkamül; inkişaf; qazma; tamamlama; və istehsal və neft sənayesinin yaxşılaşmasını təmin edən yeni yanaşmalar yaradmaqdır. BANM, həm yerli, həm də milli əməliyyat, xidmət və qazma şirkətlərinin güclü dəstəyinə malikdir ki, bu da BANM tələbələrinə real yenilənmiş layihələrlə işləmək və müvafiq sahələrdə aparılan tədqiqatların nəticələrini istifadə etmək şansı verir. Laboratoriyalarımızda formalaşma mayelərinin və əsas nümunələrin təhlili aparılır. Bu imkanlarla tələbələr ən son elm və texnologiyaya söykənərək və tətbiq edərək neft və qaz sənayesinə töhfələr verməyə çalışırlar.

Kimya texnologiyası və mühəndisliyi üzrə fəlsəfə doktoru

Bakı Ali Neft Məktəbi 2020/2021-ci tədris ilindən etibarən doktorantura pilləsinə tələbə qəbul etmişdir. Təhsil səviyyəsinin əsas istiqaməti ətraf mühit və ekoloji problemlərin innovativ həllərini, polimer və qabaqcıl materialların sintezini və tətbiqini əhatə edir. Tədqiqat sahəsində tələbələr üçün müasir laboratoriyaların qurulması üçün hazırlıq prosesləri davam edir.ITACA böyük layihələrimizdən biri, AB və yerli qurumların, həmçinin neft və qaz hasilatının ətraf mühitə təsiri sahəsində fəaliyyət göstərən müəssisələrin iştirakı ilə tədris və tədqiqat mərkəzinin layihələndirilməsi və qurulması ilə məşğul olur. Universitetlə sənaye arasındakı əlaqələr, məzun olan tələbələri bu sahədə işlə təmin etmək üçün birgə təlimlər təşkil edir. Əlavə olaraq şöbəmizdə Polimer Tədqiqat Laboratoriyası yaradılacaq və Maire Technimont ilə birgə layihə çərçivəsində elmi və texniki avadanlıqlarla təmin ediləcəkdir.

Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi üzrə fəlsəfə doktoru

"Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi (sahələr üzrə)" - mürəkkəb tətbiqi tədqiqat obyektlərinin sistemli analizi üsullarının işlənib hazırlanması və tətbiqi, informasiyanın emalı, insanın tədqiqat obyektlərinə məqsədyönlü təsiri problemlərini əhatə edən ixtisasdır. Buraya tədqiqat obyektlərinin işləmə prosesinə təsirin artırılması məqsədilə idarəetmənin təhlili, modelləşdirilməsi, optimallaşdırılması, təkmilləşdirilməsi və qərarların qəbulu məsələləri daxildir. Bu ixtisas onunla fərqlənir ki, onun əsas məzmunu, müəyyən sahələrə aid olan - informasiya emalının müasir üsullarından istifadə etməklə onların idarə edilməsi səmərəliliyinin artırılmasına yönəldilmiş - xüsusiyyətlər nəzərə alınmaqla, həm fəaliyyətinin qanunauyğun-luğunun, həm obyekt və proseslərin inkişafının sistemli əlaqələrinin nəzəri və tətbiqi tədqiqatıdır. Bu ixtisasın elmi-texniki problemlərinin həlli əhəmiyyəti informasiya emalının və mürəkkəb sistemlərdə idarəetmənin təhlilinin mövcud üsulları və vasitələrinin təkmilləşdirilməsi və yenilərinin işlənilməsindən, texniki, iqtisadi, bioloji, tibbi və sosial sistemlərin fəaliyyət keyfiyyətinin və səmərəliliyinin yüksəldilməsindən ibarətdir..