Magistratura

Ümumi məlumat

Məzunlar kompüterləşdirilmiş idarəetmə sistemləri, məlumatların işlənməsi və proqramlaşdırılması, məlumatların qorunması, mikrokontrolçuların inkişafı və müxtəlif məqsədlər üçün  istifadəsi üzrə mütəxəssis, kompüter şəbəkələrinin administratorları, layihə menecerləri, mühəndislər, sahə mühəndisləri, kompleks elektron, kompüter və avtomatlaşdırılmış avadanlıqların sınaqçıları və mühəndis-tədqiqatçılar kimi işləyirlər. 

Qazanılan nəticə

“Texniki sistemlərdə informatika və idarəetmə” üzrə magistr proqramını bitirdikdən sonra tələbələr əldə etdikləri biliklər və bacarıqlarını aşağıda göstərilən sahələrin tədqiqatı, inkişafı və tətbiqinə yönəldməlidirlər:

  • kompüterləşdirilmiş idarəetmə sistemləri;
  • mikroprosessor əsaslı sistemlər və avtomatlaşdırma;
  • idarəetmədə telekommunikasiya sistemləri və şəbəkələri;
  • lokal kompüterləşdirilmiş sistemlər və şəbəkələr.

Laboratoriyalar

Kafedra müasir cihazlar ilə təchiz edilmişdir. Hər bir tələbə müəyyən bir vaxtda laboratoriyalarda (kompüterləşdirilmiş idarəetmə sistemləri və avtomatlaşdırma, robototexnika, elektronika və mikroprosessor texnologiyası). Eyni zamanda tələbələr  kafedrada  quraşdırılan lokal şəbəkəyə inteqrasiya olunmuş fərdi kompüterlərdən istifadə edərək kompüter siniflərində iştirak edirlər. Bununla tələbələr texnoloji sənayedəki ən müasir nailiyyətləri hərtərəfli öyrənməyə və qlobal kompüter şəbəkəsində (İnternetdə) işləməyə imkan qazanırlar.

“Proseslərin idarə edilməsi” laboratoriyası EMERSON şirkətinin avadanlıqları ilə təhciz olunub və “Texniki sistemlərdə informatika və idarəetmə” ixtisasının magistr tələbələri burada müasir nəzarət-ölçü cihazları və optimal idarəetmə sistemləri ilə yaxından tanış olub elmi-tədqiqatlarını apara bilirlər.

“Robototexnika Mərkəzi”ndə magistr tələbələri “Robototexnika”, “Mexatronika sistemləri” və “İnternetin əşyaları (İoT)” fənləri üzrə laboratoriya işlərini görürlər, praktiki şəkildə araşdırmaları və elmi-tədqiqat işləri aparırlar.

 

Partners

Our partners are SOCAR, BP, Emerson Process Management, ABB, Schneider Electric, Avandsis Group, ATENAU ltd., MHWirth, Rapid Solutions, Huawei, CISCO, Petkim, TalTech University, Ruse University, Istanbul Technical University.