Graduate

General Information

Graduates work as specialists in computerized control systems, data processing and programming, data protection, development and use of microcontrollers for various purposes, as administrators of computer networks, project managers, engineers, field engineers, testers of complex electronic, computer and automated equipment, as well as engineers-researchers.

Learning outcomes

After graduated from “Informatics in Technical Systems and Control” Master program students have to focus on research, development and implementation of:

  • computerized control systems;
  • microprocessor-based systems and automation;
  • telecommunication systems and networks in management;
  • local computerized systems and networks.

Laboratories

The department is equipped with modern appliances. Each student has an opportunity to work at a certain time in the labs (computerized control systems and automation, robotics, electronics and microprocessor technology) and in the department’s computer classes on personal computers, integrated into local area network, which allows him/her to study comprehensively the most modern advances in the technological industry, and work in the global computer network Internet.

“Proseslərin idarə edilməsi” laboratoriyası EMERSON şirkətinin avadanlıqları ilə təhciz olunub və “Texniki sistemlərdə informatika və idarəetmə” ixtisasının magistr tələbələri burada müasir nəzarət-ölçü cihazları və optimal idarəetmə sistemləri ilə yaxından tanış olub elmi-tədqiqatlarını apara bilirlər.

“Robototexnika Mərkəzi”ndə magistr tələbələri “Robototexnika”, “Mexatronika sistemləri” və “İnternetin əşyaları (İoT)” fənləri üzrə laboratoriya işlərini görürlər, praktiki şəkildə araşdırmaları və elmi-tədqiqat işləri aparırlar.

 

 

Təcrübə və iş imkanları

Our partners are SOCAR, BP, Emerson Process Management, ABB, Schneider Electric, Avandsis Group, ATENAU ltd., MHWirth, Rapid Solutions, Huawei, CISCO, Petkim, TalTech University, Ruse University, Istanbul Technical University.