Beynəlxalq Proqramlar Ofisi

ERASMUS-JMO-2023-MODULE - Ali təhsil sahəsində Jean Monnet fəaliyyətləri: Modullar

"EUEPSUD2050" - 2050-ci ilə doğru: Davamlı inkişaf üçün Aİ enerji siyasəti

Layihənin koordinatoru: Rauf Nadirov

Layihənin başlama tarixi: 01 dekabr 2023-cü il

Layihənin təsviri: “2050-ci ilə doğru: Dayanıqlı inkişaf üçün Aİ enerji siyasəti” kursu müasir Avropa enerji tədqiqatları, qanunları, sənədləri və qərarları ilə normal təmasda olmayan tələbələr və ali təhsil prosesində iştirak edən ümumi əhali üçün nəzərdə tutulub. Təklif olunan kurs Avropa İttifaqının davamlı inkişaf üçün enerji siyasəti və 2050-ci ilə qədər və ondan sonrakı nailiyyətlər üçün qarşıya qoyulan məqsədlərlə bağlı bir neçə onlarla nəşr edilmiş kitab, məqalə, sənəd və icmal materiallarının icmalı və diqqətlə sintezinə əsaslanır. Kurs bilikləri, ideyaları, qanunları, sənədləri, hadisələri və texniki və mühəndis qərarlarını rahat şəkildə təqdim edəcək, Aİ-nin siyasətini, rolunu və dünya enerjisinin gələcək baxışı konsepsiyasına, o cümlədən onun təhlükəsizliyi və enerji təhlükəsizliyinə töhfəsini təsvir edəcəkdir. Təklif olunan kursun birinci tədris ilində Bakı Ali Neft Məktəbində (layihənin benefisiar Universiteti) tam ingilis dili fənni üzrə tədris olunması planlaşdırılır. Bu fənnin bütün materialları ingilis dilində sınaq imtahanından sonra Azərbaycan dilinə tərcümə oluna və gələcəkdə dövlət neft şirkətinin əməkdaşlarına, ingilisdilli olmayan universitetlərin tələbələrinə tədris üçün istifadə oluna bilər. Bütün növ tələbələr dərslər zamanı müzakirələrdə iştirak edəcək və Aİ enerji siyasətlərinin ən son inkişafları haqqında memorandumlar yazacaqlar. Dəyirmi masa müzakirələri və seminarlar şəklində tələbələrin, professorların və dövlət rəsmilərinin diqqətinə çatdırılacaq və Avropa enerji mədəniyyəti ideyaları yayılacaq. Layihə tam şəkildə Universitetin internet səhifəsində yaradılan internet səhifəsi kimi təsvir olunacaq və müvafiq məlumatlar və dövri bülletenlər sosial dairələrə çatdırılacaq. Həmçinin, kursun gələcək məşğulluq imkanları üçün tələbələrin magistr dərəcəsi proqramını güclü şəkildə inkişaf etdirməsi gözlənilir. Həmçinin, kursun ideyaları, müvafiq bilik və maarifləndirmə sosial media vasitəsilə əlçatan akademik və ictimai dairələrdə yayılacaq. Təklif olunan modul innovativ metodu qəbul edir. Tədris fəaliyyətləri cəlb olunmuş professorlar tərəfindən, həmçinin digər dəvət olunmuş qonaqların, şirkətlərin nümayəndələrinin və rəsmi şəxslərin iştirakı ilə mühazirələr və seminarlar vasitəsilə həyata keçiriləcək. Layihənin müddəti 36 aydır.

 

EUP0WaCE- Sıfır tullantı dairəvi iqtisadiyyatı üzrə Avropa İttifaqının təcrübələri

Layihənin koordinatoru: Əmir Rza Vaxşouri

Layihənin başlama tarixi: 01 dekabr 2023-cü il

Layihənin təsviri: Aİ-nin tullantıların idarə edilməsi (WM) qaydaları tullantıların minimuma endirildiyi, təkrar istifadə edildiyi və mümkün qədər təkrar emal edildiyi Avropada daha davamlı və dövri iqtisadiyyatı inkişaf etdirmək məqsədi daşıyır. Bu layihənin məqsədi Aİ dəyərləri, münasibətləri və WM üzrə siyasətləri haqqında anlayışı inkişaf etdirən və Azərbaycanda yeni fənn üzrə ekspertlər, tədqiqatçılar və müəllimlər nəslinin yetişməsinə kömək edən Jean Monnet Fəaliyyətlərinin bütün prioritetlərini həyata keçirməkdir. Layihə Azərbaycanda əldə edilmiş biliklərin uzunmüddətli perspektivdə davamlılığını təmin edəcək. Son zamanlar Azərbaycan WM praktikalarını və qaydalarını inkişaf etdirməyə cəhd edir, lakin ekoloji problemlər üzərində əhəmiyyətli nəticələr əldə etmək üçün WM prosedurlarını təkmilləşdirmək üçün hələ çox işlər görülməlidir. Buna görə də, bu layihə modullarının həyata keçirilməsi zəruridir, çünki bu modullar WM prosedurlarında iştiraka cəlb etməklə, fərdi tullantıların azaldılması səylərini təşviq etməklə və ən əsası, Azərbaycanda bu sahədə mövcud problemlər barədə ictimaiyyəti maarifləndirmək yolu ilə ictimaiyyətin məlumatlılığını və iştirakçılığını artırmağa çalışır. Aİ ölkələri ilə əməkdaşlıq edir. Bu modulun Bakı Ali Neft Məktəbində bütün fənlər üzrə bakalavr pilləsi üzrə təhsil alan tələbələr üçün tətbiqi qərara alınıb. Birincisi, layihənin hər bir modulu üçün əsas məqsədlər və nəticələr diqqətlə müəyyən edilir. Layihənin icrasının yüksək keyfiyyətlə və vaxtında başa çatdırılmasını təmin etmək üçün aktivlik, iştirak, tapşırıqlar, layihələr, seminarlar kimi keyfiyyət və kəmiyyət tədbirləri ilə yanaşı risklərin qiymətləndirilməsi aparılır. Fəaliyyətləri təşviq etmək və təsirini artırmaq üçün Aİ-nin Jan Monne layihələri üçün maliyyələşdirməsinin görünən və yaxşı dərc olunmasını təmin etməyə kömək edəcək müxtəlif texnikalar (sosial media yazıları, videolar, infoqrafika və s.) tətbiq ediləcək və nəticələrin layihələri geniş tanınır və qiymətləndirilir.Layihənin müddəti 36 aydır.