Bakalavriat

Kompüter mühəndisliyi üçün kurrikulum strukturu

İl Kod Fənnin adı Kredit
    SEMESTER 1.1 - Payız  
1 ENG 101 İngilis dili 1 20
1 COMP 101 İKT-nin mühəndislikdə tətbiqi 1 10
    SEMESTER 1.2 - Yaz  
1 ENG 102 İngilis dili 2 20
1 COMP 102 İKT-nin mühəndislikdə tətbiqi 2 10
    SEMESTER 2.1 - Payız  
2 MATH 201 Riyazi analiz 6
2 MATH 203 Analitik həndəsə 6
2 MATH 205 Diskret riyaziyyat 6
2 CE 201 Proqramlaşdırma dili 8
2 AZL 211 Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti 4
    SEMESTER 2.2 - Yaz  
2 MATH 202 Diferensial tənliklər 4
2 PHYS 202 Fizika 5
2 CE 202 Obyekt yönümlü proqramlaşdırma 5
2 CE 204 Verilənlərin strukturu və alqoritmlər 1 5
2 HIST 202 Azərbaycan tarixi 5
2   Təcrübə 1 6
    SEMESTER 3.1 - Payız  
3 MATH 301 Xətti cəbr 6
3 CE 301 Mühəndislikdə ədədi üsullar 6
3 CE 303 Kompüter qrafikası 6
3 ESH 202 Elektrik təhlükəsizliyi 6
3 CE 305 Əməliyyat sistemləri 6
    SEMESTER 3.2 - Yaz  
3 MATH 302 Ehtimal nəzəriyyəsi və statistika 5
3 CE 302 Elektrik texnikasına giriş 5
3 CE 304 Formal dillər və avtomatlar nəzəriyyəsi 4
3 CE 306 Kompüter şəbəkələri 5
3 MATH 304 Riyazi modelləşdirmə 5
3   Təcrübə 2 6
    SEMESTER 4.1 - Payız  
4 CE 401 Süni intellekt 5
4 CE 403 Verilənlər bazaların əsasları 5
4 CE 405 Elektronikaya giriş 5
4 CE 407 Siqnallar və sistemlər 5
4 CE 409 Məntiq layihələndirilməsi 5
4 CE xxx Seçmə fənn 1 5
    SEMESTER 4.2 - Yaz  
4 CE 402 Kompüter arxitekturası 5
4 CE 404 Rəqəmli siqnalların emalı 5
4 CE 406 Buludda hesablama 5
4 CE 408 Sistemlərin analizi və modelləşdirmə 4
4 CE xxx Seçmə fənn 2 5
4   Təcrübə 3 6
    SEMESTER 5.1 - Payız  
5 CE 501 Proqram təminatı mühəndisliyi 5
5 CE 503 İnteqrasiya edilmiş sistemlər 5
5 CE 505 Robototexnika 5
5 CE 507 Mikroprosessorlar və mikrokontrollerlər 5
5 ECON 501 Mühəndislik İqtisadiyyatı 5
5 CE xxx Seçmə fənn 3 5
    SEMESTER 5.2 - Yaz  
5 MACD 502 Mülki müdafiənin və tibbi yardımın əsasları 5
5   Təcrübə 4 15
5   Buraxılış işi 10

 

Seçmə fənlər

İl Kod Fənnin adı Kredit
    Seçmə fənn 1  
1 CE 411 Kompüter kommunikasiyalarının əsasları 5
2 CE 413 İdarəetmə sistemləri 5
3 CE 415 Əməliyyatların tədqiqi 5
4 CE 417 Skript dili 5
    Seçmə fənn 2  
1 CE 410 Buludda hesablama 5
2 CE 412 Sistemlərin simulyasiyası 5
3 CE 414 Təhlükəsiz proqramlaşdırma 5
4 CE 416 Şəbəkələrin təhlükəsizliyi 5
5 CE 418 Sistem proqramlaşdırılması 5
    Seçmə fənn 3  
1 CE 509 IT layihələrinin idarə edilməsi 5
2 CE 511 Kompüter dizaynı 5
3 CE 513 Paralel və paylanmış sistemlərdə proqramlaşdırma 5
4 CE 515 Gerçək Zamanlı Sistemlər 5
5 CE 517 Funksional proqramlaşdırma 5
6 CE 519 Obyekt yönümlü Modelləşdirmə və Dizayn 5
7 CE 521 Blokçeynə giriş 5
8 CE 523 Multimedia sistemləri 5
9 CE 525 Verilənlər bazasının inzibatçılığı 5
10 CE 527 Sistem inzibatçılığı 5
11 CE 529 DevOps 5

Maksimum qiymət 100 baldır (A)

Minimum keçid balı 61 baldır (D)

 

Qiymətləndirmə balı (%)

Ekvivalent hərf qiymətləri

Məzmun

91-100

A

Əla

81-90

B

Çox yaxşı

71-80

C

Yaxşı

61-70

D

Kafi

≤ 60

F

Qeyri-kafi