Erasmus + və Beynəlxalq Proqramlar Ofisi

Öyrənmə müqaviləsinin məqsədi, tələbələrin xaricdə uğurla başa vurduqları fəaliyyətlərə görə qiymət qazanmalarına əmin olmaq üçün mübadilənin şəffaf və səmərəli hazırlanmasını təmin etməkdir. Öyrənmə müqaviləsi tələbənin mübadilə zamanı əldə etməsi gözlənilən bütün nəticələrini əhatə etməlidir. Öyrənmə müqaviləsini imzalayan hər üç tərəf, razılaşdırılmış bütün razılaşmalara riayət etməyə borcludur və bununla da tələbənin xaricdə daha çox tanınma tələbi olmadan həyata keçirdiyi təhsil və ya staj üçün tanınmasını təmin edir.

Xeyr, hər iki mübadilə proqramı pulsuzdur. Yalnız öz doğma universitetinizdə təhsil haqqını ödəməlisiniz.

Zero-Grant Erasmus + mobilliyi tələbələr universitetə təhsil haqqı ödəmirlər, həmçinin dəyərli təcrübələrdən və Erasmus + tələbəsi olmağın bütün üstünlüklərindən faydalanırlar (digər xərclər: yaşayış, nəqliyyat, viza, yemək tələbələrin özləri tərəfindən ödənilir).

Öz universitetinizin beynəlxalq ofisi ilə və ya əvvəlki BHOS Erasmus tələbələri ilə birbaşa əlaqə qurmalısınız.

Mobillik proqramları üçün qrantın məbləği bir ölkədən digərinə dəyişir. Erasmus + üçün verilən qrantlar birbaşa ev sahibi universitetləri tərəfindən avro ilə ödənilir və Mövlana proqramı üçün qrantlar türk universitetləri tərəfindən türk lirası ilə ödənilir.

Proqram ölkələri Erasmus + proqramına tam iştirak edən ölkələrdir. Bu məqsədlə bu ölkələr Milli Agentlik təsis etdilər və proqrama maddi töhfə verdilər. 33 proqram ölkəsi bunlardır: 28 AB Üzv Dövləti, İslandiya, Lixtenşteyn, Norveç, keçmiş Yuqoslaviya Makedoniya Respublikası və Türkiyə. Tərəfdaş ölkələr Azərbaycan da daxil olmaqla dünyanın digər ölkələridir.

Tələbələr və doktorantlar xaricdə 3 ay (və ya bir akademik müddət və ya trimestr) müddətində və təhsil dövrü üçün ən çox 12 aya qədər təhsil ala bilərlər. Mübadilə Proqram Ölkələri arasında olduqda işçilər üçün mübadilə proqramın minimum müddəti 2 gündür (səyahət istisna olmaqla), mübadilə Proqram və Tərəfdaş Ölkələr arasında olduqda 5 gündür. Hər iki halda maksimum müddət 60 gündür.

Mübadilə proqramlarında iştirak etməzdən əvvəl BANM-in bütün məsul şöbələri ev sahibi universitetində kreditlərin tanınması üçün lazımi sənədləri və prosedurları hazırladı. Tələbə ev sahibi universitetində uğursuzluğa düçar olmasa heç bir gecikmə baş vermiyəcək.

Bəli, BANM-in mübadilə tələbəsi olduğunuz halda kreditləriniz imzalanmış Öyrənmə müqaviləsi əsasında  tanınacaq.