Magistratura

Biznesin İdarə Edilməsi üçün kurrikulum strukturu

İl Kodu Fənnin adı Kredit
1 BA501 Menecment və təşkilati davranış 7.5
1 BA511 Statistika və biznes ekonomikası 7.5
1 BA517 Marketinqin əsasları 7.5
1 BA552 İdarəetmənin iqtisadiyyatı 7.5
1 BA505 Maliyyə menecmenti 7.5
1 BA521 Menecerlər üçün mühasibatlıq 7.5
1 BA532 İstehsalat və əməliyyat idarəçiliyi 7.5
1 BA544 Strateji idarəetmə (teoriya və praktika)  7.5
2 BA607 İnvestisiya və maliyyə strategiyaları 7.5
2 BA625 Strateji xərclərin idarəedilməsi 7.5
2   Seçmə fənn 7.5
2   Seçmə fənn 7.5
2   Seçmə fənn 7.5
2   Seçmə fənn 7.5
2 BA699 Tezis 15

Seçmə fənlər

Kodu Fənnin adı Kredit
BA536 Tədqiqat metodologiyası 7.5
BA548 İnsan resurslarının idarə edilməsi 7.5
BA601 İnformasiya texnologiyalarının idarə edilməsi 7.5
BA604 Strateji idarəetmə və biznes siyasəti 7.5
BA613 Marketinq və beynəlxalq iş 7.5
BA616 Beynəlxalq idarəçilik 7.5
BA622 Sığorta və risklərin idarə edilməsi 7.5
BA641 Beynəlxalq maliyyə idarəçiliyi 7.5
BA645 İşgüzar əlaqələr 7.5
BA656 Beynəlxalq biznes hüquqları 7.5
BA658 Layihələnin idarə olunması 7.5
BA664 Beynəlxalq əlaqələr 7.5

Maksimum qiymət 100 baldır (A)

Minimum keçid balı 61 baldır (D)

 

Qiymətləndirmə balı (%)

Ekvivalent hərf qiymətləri

Məzmun

91-100

A

Əla

81-90

B

Çox yaxşı

71-80

C

Yaxşı

61-70

D

Kafi

≤ 60

F

Qeyri-kafi