Bakalavriat

İnformasiya təhlükəsizliyi üçün kurrikulum strukturu

İl Kodu Fənnin adı Kredit
    SEMESTER 1.1 - Payız  
1 ENG 101 İngilis dili 1 20
1 COMP 101 Informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının mühəndislikdə tətbiqi 1 8
  OLS 202 Offshore Həyat Təhlükəsizliyi Təcrübəsi 3
    SEMESTER 1.2 - Yaz  
1 ENG 102 İngilis dili 2 20
1 COMP 102 Informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının mühəndislikdə tətbiqi 2 8
    SEMESTER 2.1 - Payız  
2 MATH 205 Riyaziyyat 6
2 IS 201 İnformasiya və kibertəhlükəsizliyin əsasları 5
2 IS 205 C dilində proqramlaşdırma 5
2 IS 211 Linux əməliyyat sistemi 5
2 IS 215 Şəbəkələnin əsasları 6
2 AZL 211 Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti 4
    SEMESTER 2.2 - Yaz  
2 MATH 208 Ehtimal nəzəriyyəsi və statistika 6
2 HIST 202 Azərbaycan tarixi 8
2 IS 218 Obyektyönlü proqramlaşdırma 6
2 IS 232 Kriptoqrafiyaya giriş 5
2 IS 236 Verilənlərin strukturu və alqoritmlər 6
    SEMESTER 3.1 - Payız  
3 MATH 305 Diskret riyaziyyatın əsasları 6
3 IS 351 Veb proqramlaşdırma və təhlükəsizlik 5
3 IS 352 Sistem analizi və dizayn 5
3 ESH 202 Sağlamlıq və təhlükəsizlik 2
3 IS 353 Verilənlər bazasının idarə edilməsi sistemi 6
3 IS 354 Şəbəkələrin proqramlaşdırılması 6
    SEMESTER 3.2 - Yaz  
3 MATH 405 Xətti cəbr 5
3 IS 361 Proqramlaşdırma mühəndisliyi 5
3 IS 362 Bulud texnologiyası və Blokçeyn  5
4 IS 363

Şəbəkələrin təhlükəsizliyi

5
4 IS 364 Kibertəhlükəsizlik üçün verilənlərin əldə edilməsi və Verilənlər elmi 5
4 IS 365 Mobil proqramlaşdırma və təhlükəsizlik 5
    SEMESTER 4.1 - Payız  
4 IS 471 Xakerlik etikası və Müdafiə 5
4 IS 472 Keyfiyyətin təminatının menecmenti (Test Menecment) 5
4 IS 473 IT təhlükəsizliyin idarə edilməsi 5
4 IS 474 Forenzika Elmi 6
4 IS 475 Korporativ tədbiq proqramların idarə edilməsi 2
4 IS 476 İnformasiya təhlükəsizliyinin strategiyası və siyasəti 6
    SEMESTER 4.2 - Yaz  
4 IS 481 Əşyaların internetinin (IoT) təhlükəsizliyi 5
4 IS 482 Verilənlər bazasının inzibatçılığı və təhlükəsizliyi 5
4 IS 483 Süni intellekt və Maşınla öyrətmənin əsasları 6
4 IS 484 Çoxagentli sistemlərin təhlükəsizliyi 4
4 IS 485 Boşluqların dəyərləndirilməsi və nüfuzetmə testi 6
4 IS 453 Hücum vasitələri və metodları 5
    SEMESTER 5.1 - Payız  
5 IS 591 İnformasiya təhlükəsizliyində risklərin idarə olunması 5
5 IS 592 İnformasiya təhlükəsizliyində  hüquqi problemlər 5
5 IS 593 Kiber müharibə və Kiber sülh 5
5 ECON 401 İqtisadiyyat 4
5 IS 594 Kriptosistemlərdə hücumlar 6
    Seçmə fənn 3 5
    SEMESTER 5.2 - Yaz  
5 MACD 501 Mülki müdafiədə tibbi yardımın əsasları 2
5 IS 502 Təcrübə (10 həftə) 15
5 IS 503 Buraxılış işi 10

Seçmə fənlər

İl Kod Fənnin adı Kredit
    Elective Courses 1  
1 IS 476 Information Security Strategies and Policy 6
2 IS 477 Realiability Theory 6
3 IS 478 Software Fault Tollerance 6
4 IS 479 Software Foundations for Cybersecurity 6
5 IS 470 Introduction to the Study of Ethics 6
6 IS 469 System Programming 6
7 IS 468 DevOps 6
    Elective Courses 2  
1 IS 486 Software Reverse Engineering 5
2 IS 487 Applied Cryptography 5
3 IS 488 Introduction to Malware Analysis  
4 IS 489 Fundamentals of Disaster Recovery (Backup) 5
5 IS 451 Microservices 5
6 IS 452 SCADA security 5
7 IS 453 Attacker Tools and Techniques 5
    Elective Courses 3  
6 IS 595 The Design and Analysis of Secure Protocols and Systems & Information Assurance 5
7 IS 596 IT Security Governance 5
8 IS 597 Open Source Intelligence 5
9 IS 598 Cryptocurrency 5

Maksimum qiymət 100 baldır (A)

Minimum keçid balı 61 baldır (D)

 

Qiymətləndirmə balı (%)

Ekvivalent hərf qiymətləri

Məzmun

91-100

A

Əla

81-90

B

Çox yaxşı

71-80

C

Yaxşı

61-70

D

Kafi

≤ 60

F

Qeyri-kafi