Bakalavriat

İnformasiya təhlükəsizliyi üçün kurrikulum strukturu

İl Kodu Fənnin adı Kredit
    SEMESTER 1.1 - Payız  
1 ENG 101 İngilis dili 1 20
1 COMP 101 İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarının mühəndislikdə tətbiqi 1 10
    SEMESTER 1.2 - Yaz  
1 ENG 102 İngilis dili 2 20
1 COMP 102 İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarının mühəndislikdə tətbiqi 2 10
    SEMESTER 2.1 - Payız  
2 MATH 201 Riyazi analiz 6
2 IS 201 İnformasiya və kibertəhlükəsizliyin əsasları 5
2 IS 203 Proqramlaşdırma dili 5
2 IS 205 Əməliyyat sistemləri 5
2 IS 207 Şəbəkənin əsasları 5
2 AZL 211 Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti 4
    SEMESTER 2.2 - Yaz  
2 MATH 202 Ehtimal nəzəriyyəsi və statistika 5
2 HIST 202 Azərbaycan tarixi 5
2 IS 202 Kompüter arxitekturası 4
2 IS 204 Kriptoqrafiyaya giriş 5
2 IS 206 Obyekt yönümlü proqramlaşdırma 5
    Təcrübə 1 6
    SEMESTER 3.1 - Payız  
3 MATH 301 Diskret riyaziyyatın əsasları 6
3 MATH 303 Diferensial tənliklər 6
3 IS 301 Sistem analizi və dizayn 6
3 IS 303 Telekommunikasiyaya giriş 6
3 IS 305 Verilənlər bazasının əsasları 6
    SEMESTER 3.2 - Yaz  
       
3 MATH 302 Xətti cəbr 5
3 IS 302 Veb proqramlaşdırma 5
3 IS 304 Bulud texnologiyası  5
4 IS 306

Şəbəkələrin təhlükəsizliyi

5
4 IS 308 Kibertəhlükəsizlik risklərinin idarə edilməsi 4
    Təcrübə 2 6
    SEMESTER 4.1 - Payız  
4 IS 401 Etik etikası və Müdafiə 5
4 IS 403 IT təhlükəsizliyin idarə edilməsi 5
4 IS 405 Mobil proqramlaşdırılma 5
4 IS 407 Proqram mühəndisliyi 5
4 IS 409 Maşınla öyrətmənin əsasları 5
4 IS xxx Seçmə fənn (Blok 1) 5
    SEMESTER 4.2 - Yaz  
4 IS 402 Verilənlər bazasının inzibatçılığı və təhlükəsizliyi 5
4 IS 404 Veb və mobil təhlükəsizliyi  4
4 IS 406 Zərərli proqramların analizinə giriş  5
4 IS 408 Boşluqların dəyərləndirilməsi və nüfuzetmə testi 5
4 IS xxx Seçmə fənn (Blok 2) 5
    Təcrübə 3  6
    SEMESTER 5.1 - Payız  
5 IS 501 Əşyaların internetinin (IoT) təhlükəsizliyi 6
5 IS 503 İnformasiya təhlükəsizliyində  hüquqi problemlər 6
5 IS 505 Kriminalistika  6
5 IS 507 Blokçeyn  6
5 IS xxx Seçmə fənn (Blok 3) 6
    SEMESTER 5.2 - Yaz  
5 MACD 504 Təhlükəsizlik, sağlamlıq və mülki müdafiə 5
    Təcrübə 4 (10 həftə) 15
    Buraxılış işi 10
       

Seçmə fənlər

İl Kod Fənnin adı Kredit
    Seçmə fənlər Blok 1  
1 IS 411 Etibarlılıq nəzəriyyəsi 5
2 IS 413 Proqram təminatının dayanıqlığı 5
3 IS 415 Kibertəhlükəsizlik üçün proqram təminatının əsasları 5
4 IS 417 Sistem proqramlaşdırılması  5
5 IS 419 Sistem inzibatçılığı 5
                               
       
           Seçmə fənlər Blok 2  
1 IS 410 Tətbiqi kriptoqrafiya  5
2 IS 412 Hücum vasitələri və metodları 5
3 IS 414 Proqram təminatının bərpası mühəndisliyi  5
4 IS 416 Mikroservislər 5
5 IS 418 SCADA təhlükəsizliyi 5
6 IS 420 Kriptosistemlərə hücumlar 5
7 IS 422 DevOps 5
    Seçmə fənlər 3  
1 IS 509 Təhlükəsiz protokolların dizaynı və analizi 6
2 IS 511 Açıq mənbələrin intellekti 6
3 IS 513 Kriptovalyuta  6
4 IS 515 Tərsinə mühəndislik 6
 IS 517   Şəbəkə inzibatçılığı                                                 6         
       

Maksimum qiymət 100 baldır (A)

Minimum keçid balı 61 baldır (D)

 

Qiymətləndirmə balı (%)

Ekvivalent hərf qiymətləri

Məzmun

91-100

A

Əla

81-90

B

Çox yaxşı

71-80

C

Yaxşı

61-70

D

Kafi

≤ 60

F

Qeyri-kafi