Magistratura

Neft və qaz texnologiyası ixtisaslaşması üçün kurrikulum strukturu

İl Kod Fənnin adı Kredit
1 CHE 601 Proses Mühəndisliyi A 7.5
1 CHE 621 Nəqliyyat və Saxlama 7.5
1 CHE 611 Termodinamika 7.5
1 PETE 631 Rezervuar Mühəndisliyi 7.5
1 CHE 613 Kimya mühəndisliyində tədqiqat metodları 3
1 CHE 672 Kritik analiz və tədqiqat metodları 7.5
1 CHE 642 Neft və qaz emalı 7.5
1 CHE 652 İstehsal texnologiyası 7.5
1 CHE 662 Neft İqtisadiyyatı 7.5
1 CHE 682 Sahənin İnkişafı Layihəsi 15
1 CHE 690 Tədqiqat təcrübəsi 6
1 PDG 602 Pedaqogika 3
2 PDG 790 Pedaqoji təcrübə 6
2 PSY 702 Psixologiya 2
2 CHE 799 Magistr tezisi 15

Maksimum qiymət 100 baldır (A)

Minimum keçid balı 61 baldır (D)

 

Qiymətləndirmə balı (%)

Ekvivalent hərf qiymətləri

Məzmun

91-100

A

Əla

81-90

B

Çox yaxşı

71-80

C

Yaxşı

61-70

D

Kafi

≤ 60

F

Qeyri-kafi