Magistratura

Texniki sistemlərdə informatika və idarəetmə ixtisası üçün kurrikulum strukturu

İl Kodu Fənnin adı Kredit
    SEMESTER 1.1 - Payız  
1 MPA 101 Maşınla öyrətmə 6
1 MPA 103 Proseslərin Avtomatlaşdırılması Sistemlərinin Dizaynı (yüksək səviyyədə) 6
1 MPA 105 Optimal İdarəetmə (yüksək səviyyədə) 8
1 MPA 107 Komunikasiya şəbəkələri 5
1 MPA 109 Elmi tədqiqatın metodologiyası 5
    SEMESTER 1.2 - Yaz  
1 PDG 102 Ali Təhsil Pedaqogikası 4
1 MPA 102 Neyron şəbəkələr və dərin öyrətmə 8
1 MPA 104 Robast idarəetmə 6
1 MPA 106 Maşın görmə 6
1 MPA xxx Seçmə fənn 1 6
    SEMESTER 2.1 - Payız  
2 PSY 201 Psixologiya 2
2 MPA 201 Mexatronika sistemləri 5
2 MPA 203 Daxil edilmiş sistemlər 5
2 MPA 205 Robototexnika 5
2 MPA 207 İstehsalat layihəsi 4
2 MPA xxx Seçmə fənn 2 6
2 MPA 209 İstehsalat təcrübəsi (2 həftə) 3
    SEMESTER 2.2 - Yaz  
2 MPA 202 Scientific and Pedagogical Internship 12
2 MPA 204 Master Thesis 18

 

Seçmə fənlər

İl Kodu Fənnin adı Kredit
    Seçmə fənn 1  
1 MPA 108 Advanced Signal Processing 6
2 MPA 110 Renewable Energy 6
3 MPA 112 Energy Management 6
4 MPA 114 Energy and Control 6
    Seçmə fənn 2  
1 MPA 211 Management of Automation projects 6
2 MPA 213 Automatic Control and Environmental management Systems 6
3 MPA 215 Array Signal Processing 6
4 MPA 217 Big Data 6

Maksimum qiymət 100 baldır (A)

Minimum keçid balı 61 baldır (D)

 

Qiymətləndirmə balı (%)

Ekvivalent hərf qiymətləri

Məzmun

91-100

A

Əla

81-90

B

Çox yaxşı

71-80

C

Yaxşı

61-70

D

Kafi

≤ 60

F

Qeyri-kafi