Bakalavriat

Neft-qaz mühəndisliyi üçün kurrikulum strukturu

İl Kodu Fənnin adı Kredit
    SEMESTER 1.1 - Payız  
1 ENG 101 İngilis dili 1 20
1 COMP 101 Informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının mühəndislikdə tətbiqi 1 8
    SEMESTER 1.2 - Yaz  
1 ENG 102 İngilis dili 2 20
1 COMP 102 Informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının mühəndislikdə tətbiqi 2 8
    SEMESTER 2.1 - Payız  
2 MATH 211 Mühəndislər və alimlər üçün riyaziyyat 1 7.5
2 PETE 211 Mühəndisliyin əsasları A 7.5
2 CHE 201 Kimyanın əsasları 7.5
2 CHE 211 Emal sənayeləri A 7.5
2 AZL 221 Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti 4
    SEMESTER 2.2 - Yaz  
2 MATH 212 Mühəndislər və alimlər üçün riyaziyyat 2 7.5
2 PETE 202 Mexanika mühən­disli­yi elmi 2 7.5
2 CHE 212 Emal sənayeləri B 7.5
2 PETE 222 Neft-qaz mühən­disli­yinə giriş 7.5
    SEMESTER 3.1 - Payız  
3 MATH 311 Mühəndislər və alimlər üçün riyaziyyat 3 7.5
3 PETE 301 Mexanika mühəndisliyi elmi 3 7.5
3 PETE 311 Emal mühəndisliyi A 7.5
3 PETE 321 Neft-qaz geologiyası elmi A 7.5
3 HIST 321 Azərbaycan tarixi 8
    SEMESTER 3.2 - Yaz  
3 MATH 312 Mühəndislər və alimlər üçün riyaziyyat 4 7.5
3 PETE 312 Emal mühəndisliyi B 7.5
3 PETE 314 Emal mühəndisliyi C 7.5
3 PETE 332 Proses layihələndirilməsi A 7.5
    SEMESTER 4.1 - Payız  
4 PETE 421 Neft-qaz geologiyası elmi B 7.5
4 PETE 411 Layın qiymətləndirilməsi 7.5
4 PETE 401 Lay mühəndisliyi 1 7.5
4 PETE 431 Qazıma 7.5
    SEMESTER 4.2 - Yaz  
4 PETE 402 Lay mühəndisliyi 2 7.5
4 PETE 442 Hasilat texnologiyası 1 7.5
4 PETE 452 Mütərəqqi maye mexanikası və modelləşdirmə 7.5
4 CHE 442 Çoxfazalı termodinamika 7.5
4 EGP 401 Enerji geosiyasəti 1
    SEMESTER 5.1 - Payız  
5 PETE 541 Hasilat texnologiyası 2 7.5
5 CHE 521 Dayanıqlıq, sağlamlıq və təhlükəsizlik 7.5
5 PETE 511 Tədqiqat layihəsi A 7.5
5 PETE 501 Yatağın işlənməsi A (layihə) 7.5
    SEMESTER 5.2 - Yaz  
5 PETE 502 Yatağın işlənməsi B (layihə) 7.5
5 PETE 522 Yatağın modelləşdirilməsi 7.5
5 CHE 562 Neftin və qazın emalı 7.5
5 PETE 532 Enerji və neft-qaz biznesi və iqtisadiyyat 7.5
5 MACD 501 Mülki-müdafiənin və tibbi yardımın əsasları 2

Maksimum qiymət 100 baldır (A)

Minimum keçid balı 61 baldır (D)

 

Qiymətləndirmə balı (%)

Ekvivalent hərf qiymətləri

Məzmun

91-100

A

Əla

81-90

B

Çox yaxşı

71-80

C

Yaxşı

61-70

D

Kafi

≤ 60

F

Qeyri-kafi