Struktur

Elektron tədris şöbəsi

Elektron Tədris Şöbəsinin (ETŞ) əsas fəaliyyəti təhsil prosesində qabaqçıl informasiya texnologiyalarının tətbiqi, tələbələr və tədris prosesi haqqında informasiya-məlumat sisteminin tətbiqi, imtahanların təşkilində və BANM-də mövcud olan bütün İKT avadanlığına texniki dəstək göstərmək, digər struktur bölmələrinin şöbənin səlahiyyətlərinə dair məsələlərə aid sorğularına və ehtiyaclarına cavab verməkdir.

Staff

Elvin Əliyev

Şöbə rəhbəri

View contacts