Kitabxana

E-kitabxana

BANM-də tədris olunan bütün fənnlər üzrə dərslik və dərs vəsaitlərinin elm sahələrinə görə bölgü üzrə “Digital Library” - də elektron variantda yerləşdirilmişdir. Daim yenilənən tədris materiallarını nəzərə alaraq ədəbiyyatların əlavə edilməsi prossesi davam etməkdədir. Rəqəmsal kitabxanamız daxili sistemdə yaradıldığına görə buraya yalnız Ali məktəbin tələbələri şəxsi kabinetləri üzərindən daxil ola bilir.