Tələbə həyatı

Voleybol klubu

Voleybol klubu tələbələrin bu sahəyə olan marağını artırmaq istiqamətində fəal iş aparır. Voleybola həvəs göstərən tələbələr üçün məşq dərsləri, mini-turnirlər, oyunlar təşkil edir. Universitetlərarası yarışlarda təcrübəli heyətlə iştirak və qalibiyyət klubun əsas hədəflərindəndir.