Tələbə həyatı

Tarix klubu

Klubun əsas məqsədləri universitet tələbələrini həm sosial platformalarda, həm də real olaraq milli və dünya tarixinin maraqlı detalları ilə tanış etmək, milli-etnik kökənlərimizin və tarixi günlərin əhəmiyyətini diqqətə çatdırmaq, praktiki olaraq tarixi anlamaq üçün müxtəlif tarixi abidələrə və ev-muzeylərinə ziyarət təşkil etmək, eyni zamanda müvafiq digər klublarla əməkdaşlıq quraraq tarixi müxtəlif formalarda təqdim etməkdir. Ümumiləşdirsək, Tarix Klubu gənclərimizin həm xarici, həm də milli tarixi daha detallı şəkildə öyrənməsinə xidmət edir.