Tələbə həyatı

Rus dili klubu

Klub tələbələrin özünüinkişaf və rus dili bacarıqlarının artırılmasına şərait yaradır. Klubun başlıca məqsədi rus dilinin öyrənilməsi nəticəsində Ali Məktəb tələbələrinin inkişafı, rusdilli insanlarla rahatlıqla ünsiyyət qurması, yeni biliklərin toplanmasıdır.