Kitabxana

09:00 - 18:00 aralığı həftə içi 5 gün

Ya həmin kitabın pdf formatından nəşr etdirirsiz və yaxud əvəzində dünya ədəbiyyatından bestseller kitab təqdim edirsiniz.

Yalnız istisna hallarda.(sağlıq problemi varsa)

Xeyr, yalnız tələbənin öz iştirakı ilə dərsliklər verilir.

Bəli.

Bir ay müddətdən artıq olmamaq şərti ilə.

Xeyr, bu kitabların istifadəsi məhz kitabxanada mümkündür.

İmtahandan keçə bilməyən və yaxud hər hansı layihə üzərində işləyən tələbəyə icazə verilir.

Tələbənin kitabxanaya heç bir borcu qalmadığı halda.