Magistratura

Yatağın qiymətləndirilməsi və idarə olunması üçün kurrikulum strukturu

İl Kodu Fənnin adı Kredit
1 PETE601 Yatağın qiymətləndirilməsi 7.5
1 PETE611 Lay sedimentologiyası 7.5
1 PETE621 Yataq konseptləri 7.5
1 PETE631 Lay mühəndisliyi 7.5
2 PETE613 Neft və qaz mühəndisliyində tədqiqat metodları 3
2 PETE642 Süxur mexanikası, geomexanika və geofizika 7.5
2 PETE652 Yatağın simulyasiyası 7.5
2 PETE662 Lay mühəndisliyi-quyunun test analizi 7.5
2 PETE672 Modelləşdirmə və menecment 7.5
2 PETE682 Yatağın qiymətləndirilməsi layihəsi 15
2 PSY702 Psixologiya 2
2 PDG602 Ali məktəb pedaqoqikası 3
2 PETE690 Tədqiqat təcrübəsi 6
2 PDG790 Pedaqoji təcrübə 6
2 PETE799 Magistrlik dissertasiyası 15