Struktur

Tədris-metodiki şöbə

Tədris metodiki şöbə tədris-metodiki işlərin planlaşdırılmasını, təşkilini və nəzarətini həyata keçirir. Şöbənin əsas vəzifəsi BANM-də həyata keçirilən mütəxəssis hazırlığı proqramları çərçivəsində tədris planlarına uyğun olaraq kafedralar üzrə dərs yükü bölgüsünün aparılması, tədrisin təşkili ilə bağlı cari uçot və hesabat sənədlərinin aparılması, tədris-metodiki işlər üzrə qabaqcıl təcrübənin ümumiləşdirilməsi və yayılması, mütəxəssis hazırlığı işində kafedraların, fakültələrin və digər struktur bölmələrin fəaliyyətinin koordinasiya edilməsidir.

Əməkdaşlar